Afbeelding ThermaCam SC640 infrarood camera

Blowerdoortest of luchtdichtheidstest

 Wat is een blowerdoortest of luchtdichtheidstest

Bij een blowerdoortest, ook infiltratietest of luchtdichtheidstest genoemd, wordt de luchtdichtheid van een gebouw of lokaal gemeten.

De basis voor de meting is de norm NBN EN 13829:2001 en STS-P 71-3 in het BCCA kwaliteitskader.

Bij de meting wordt gebruik gemaakt van een frequentie gestuurde ventilator die het gebouw in onder- of overdruk brengt. Er wordt gemeten bij verschillende drukverschillen waarbij het eindresultaat omgerekend wordt naar een lekdebiet bij 50Pa, vergelijkbaar met een winddruk op de buitengevels van 4 tot 5 Bft. Het debiet dat de ventilator daarbij moet leveren stemt overeen met het lekdebiet van de gebouwschil van de gebouwschil.

Blowerdoor illustratie
Naar boven

Verbetering van het E-peil

De luchtdichtheid van een gebouw wordt meegenomen in de berekening van het E-peil. Standaard wordt er gerekend met de zeer hoge waarde van v50 = 12m3/(m2/h). Als men kan bewijzen dat de luchtdichtheid van het gebouw beter scoort dan wordt de betere waarde in de berekening meegenomen. Een blowerdoortest is hierin de enige manier van bewijs. Niet zelden worden er d.m.v. een blowerdoortest tot 10 E-peil punten of meer gewonnen.

Naar boven

Behalen van het passiefhuiscertificaat

Een van de voorwaarden voor een passiefhuis certificaat is een luchtdichtheid n50 ≤ 0,6 h-1. Dit betekent er dat bij een drukverschil van 50 Pa, maximaal 0,6 maal het volume van het gebouw ongecontroleerd aan lucht ontsnapt of binnendringt. Dit is een zeer strenge eis. Een blowerdoortest is de enige manier om aan te tonen dat aan de eis qua luchtdichtheid voldaan wordt. D.m.v. tussentijdse tests kunnen we u assisteren in het halen van de eis.

Naar boven

Verbetering van de luchtdichtheid van het gebouw

Een blowerdoortest als assistentie voor wie de luchtdichtheid van een gebouw wil verbeteren. Hier gaat het niet zozeer om een exacte meting overeenkomstig de norm maar wel om het visualiseren van de luchtlekken.

Bij onderdruk zal de hoeveelheid lucht die uit de woning gezogen wordt infiltreren via de spleten en kieren, niet goed afsluitende vensters en deuren, ... . Deze infiltrerende lucht wordt gedetecteerd en geregistreerd door onze hoge resolutie thermische camera's met hoge gevoeligheid. Tochtstromen kunnen zichtbaar gemaakt worden met rookmachines. De technieken kunnen toegepast worden zowel bij nieuwbouw als bij bestaande gebouwen waar men verbeteringen wil aanbrengen of bij problemen met tocht, 'het niet warm krijgen van...', en andere.

Naar boven

Wanneer testen

Voor een geldige meting met bewijskracht voor de EPB aangifte moet het gebouw zich in een toestand bevinden die in sterke mate overeenkomt met de normale gebruikstoestand waarbij er geen werken meer moeten uitgevoerd worden die van invloed zijn op de luchtdichtheid van de gebouwschil. Daarvoor kunnen we u ook van dienst zijn met een zogenaamde B-test, of afgeleide, en detailtesten.

Naar boven

Voordelen van een betere luchtdichtheid

 • verlaging van het E-peil
 • een betere score op het energieprestatiecertificaat
 • lagere energiekosten voor het gewenste confort
 • beheersen van de luchtstromen en beter rendement van de ventilatie
 • vermijden van structurele problemen en bouwschade als gevolge van condensatie in de isolatie en de structuur
 • vebeteren van het confort en vermijden van tochtgevoel
 • verminderen van koellasten bij warmere temperaturen
 • verminderen van geluidsproblemen

Naar boven 

Voorbeelden van infrarood lekdetectie

Indien gewenst kunnen wij de lekken visualiseren met behulp van een thermografische camera, rookstaafjes of (hand)foggers.

 • Infiltratie onderkant deur
  Infiltratie onderkant deur
 • Infiltratie via glaslatten
  Infiltratie via glaslatten
 • Infiltratie raam/rooster
  Infiltratie raam/rooster
 • Infiltratie raam/doorsteek muurplaat
  Infiltratie raam/doorsteek muurplaat
 • Infiltratie raam en van achter de kast
  Infiltratie raam en van achter de kast
 • Huidige kijk op luchtdichtheid
  Huidige kijk op luchtdichtheid


Naar boven 

Contacteer ons

Infrared Services BVBA
Watermolenstraat 7
8750 Zwevezele

BTW BE: 0465 698 978

Tel: +32 51 61 21 83
Fax: +32 51 61 21 84
E-mail: info@infraredservices.be

Naam
Tel
Email
Bericht
 

Naar boven