Afbeelding ThermaCam SC640 infrarood camera

Thermografie van elektrische installaties

Thermografie is een onmisbare tool om de toestand van uw elektrische installatie in dienst op te meten. Bij een thermografisch onderzoek is er geen contact met de onder spanning staande delen. De installaties kunnen in dienst blijven.

Abnormale warme punten, ook 'hot spots' genoemd, zijn een indicatie van een nakend defect of probleem.

Door het vroegtijdig opsporen van onregelmatigheden kan er gepland opgetreden worden om brand of ongewenste productiestlstand te voorkomen. De vroegtijdige herstellingen kosten slechts een fractie van de kosten bij een ongewenste uitval of camaliteit.

Koninklijk besluit van 4 december 2012

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 december 2012, dat de minimale voorschriften oplegt inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen, dient elke installatie het voorwerp uit te maken van een risicoanalyse.

Hoewel een installatie volledig kan voldoen aan de wettelijke voorschriften kan deze nog een aantal risico's inhouden die voor het menselijk oog onzichtbaar zijn en d.m.v. een thermografisch onderzoek wel opgespoord kunnen worden.

Door ook de resultaten van een thermografisch onderzoek op te nemen in uw dossier kan u aantonen het nodige gedaan te hebben voor een veilige uibating van de elektrische installaties onder uw beheer.

 • LS zijde MS transfo
  LS zijde MS transfo
 • Aansluiting motor
  Aansluiting motor
 • Schroefzekering
  Schroefzekering
 • Automaat + rail
  Automaat + rail
 • HS verbinding
  HS verbinding
 • Relais
  Relais